A.I. Technologies

Digitalizácia a automatizácia s pomocou autonómnych softvérových agentov.

Umelá inteligencia k Vašim službám

Najväčšia príležitosť nasadenia pre autonómných softvérových agentov je v prostredí, kde sa využíva niekoľko rozdrobených aplikácií, ktoré navzájom nedokážu komunikovať v predvolenej konfigurácii. Ďalej napríklad prostredia, kde je vysoká pracnosť s manuálnymi úkonmi (prepisovanie, kopírovanie), ktoré sa opakujú.
Medzi najvýznamnejšie oblasti, kde sa títo agenti majú obrovský potenciál sú finančné a verejné služby, telekomunikácie, priemysel pracujúci s mnohými starými systémami, často so systémami, ktoré boli vytvorené pred desaťročiami a neponúkajú možnosť programových API rozhraní.

Automation

Image Description

Benefity nasadenia

Vysoká pridaná hodnota autonómnych agentov s umelou inteligecniou je založená na ich nízkych prekážkach pri nasadzovaní, vysoká rýchlosť vývoja riešenia, nízka závislosť od zdrojov IT, to všetko pri rozumne nízkych nákladoch.
Zatiaľ čo potenciálne výhody sú ľahko identifikovateľné, návrhu týchto agentov musí dôkladná analýza prostredia a požiadaviek a znalosť aktuálnych biznis procesov v cieľovej firme a oddelení.
Pre úspešnú integráciu je potrebné aby výstupy a operácie týchto agentov boli v súlade s existujúcimi obchodnými procesmi 

  • Rýchle nasdenie. Priemerne trvá návrh, vývoj a nasadenie autonómnych agentov 6-8 týždňov. V porovnaní s tradičným vývojom monolitických IT systémov je tu významná úspora času, finačných a ľudských zdrojov.
  • Nízka vstupná investícia. Nízke vstupné náklady vytvárajú unikátnu príležitosť pre vytvorenie a otestovanie takzvaného proof-of-concept. Týmto si organizácia pri nízkej vstupnej hodnote môže otestovať reálny prínos automatizácie a digitalizácie v ich prostredí. To predstavuje významné zníženie rizík neúspechu či zbytočne vynaloženej investície. V súčasnej neistej dobe je každá organizácia extrémne opatrná pri vynakladaní finančných prostriedkov na zbytočné produkty a služby.
  • Vysoké ROI. Empirické skúsenostu ukazujú, že vhodnou voľbou procesov a aktivít pre automatizáciu, môže priniesť zníženie nákladov o 60-80%. Úspora 20 % individuálnych pracovných úkonov umožňuje priniesť zlepšenie zodpovedajúcich časových alebo peňažných metrík až o 80 %.
  • Auditovateľnosť, konzistentnosť, chybovosť. Všetky úkony vykonávané agentmi sú zaznamenávané, a teda kontrolovateľné a príčiny chýb je možné jednoducho identifikovať. Výsledky sú pri každom spustení konzistentné. Neobjavujú sa teda problémy, ktoré do manuálnej repetitívnej činnosti vnáša ľudský faktor.
  • Analytika. Autonómny agenti poskytujú cenné dáta o fungovaní procesov vo firme. Tieto údaje je možné podrobiť detailnej analýze o trendoch, vzoroch, výnimkach v procesoch, dobe spracovaní a prípadných chybách. Tieto analýzy podporujú vedenie pri ďalšom rozhodovaní a napredovaní spoločnosti.
  • Škálovateľnosť. Kapacita ľudských pracovníkov je obmedzená. Pri autonómnych agentoch, je možné pracovať s rýchlosťou fungovania, replikácia umožňuje zvýšenie množstva spracovaných dát a formulárov. 

Produktové portfólio

Mobirise
Monitoring a reporting pracovných aktivít

S využitím strojového učenia dokáže agent identifikovať pracovné a nepracovné aplikácie. Sledovaním doby strávenej v aplikácii je možné vygenerovať denný harmonogram, ktorý môže byť súčasťou pracovného výkazu.

Pomocou pokročilých algoritmov sa otvárajú nové možnosti ako identifikovať prepracovaných zamestnancov, stresujúce prostredie či aktivity. Na základe týchto informácií dokáže vedenie fundovane rozhodnúť o potrebne prijatia nového pracovníka či zvýšenie alokácie pracovníkov pre vyťažené projekty.

Mobirise

Audit infraštruktúry

Komplexný audit IT infraštruktúry s potenciálom skrátenia až o 89 %. Na základe definovaných štandardov a politík sa preverí konfigurácia produkčných zariadení. Pri odhalení nedostatkov sú zvýraznené s návrhom ich oprav. Auditný agenti dokážu fungovať v prostredí príkazového riadku ale aj GUI manažmentu, aj v takzvanom multi-vendor prostredí.

Mobirise

Digitalizácia a indexácia 

Nástroje fungujúce s pomocou LSTM neurónových sietí, umožňujú rozpoznávanie textov v digitalizovaných dokumentoch ako sú faktúry, doklady, obrazovky, technické výkres, knižné texty a iné neštrukturované texty.

Doplnením o rôzne generátory čiarových kódov a ich manažment, dokáže vedenie takmer v reálnom čase sledovať životný cyklus výrobkov či objednávok.


Spojte sa s nami

© Copyright 2021 Innovates s.r.o. All Rights Reserved.

Created with Mobirise web page software